Strikles Hækleguide

Halvstangmaske (hstgm)

En stangmaske er en maske som bruges ofte. Den findes i flere udgaver, hvoraf de tre almindelige gennemgås i hækleguiden nemlig en stangmaske, en halvstangmaske og en dobbeltstangmaske. Som navnene indikerer, er en halvstangmaske en kortere udgave af den “almindelige” stangmaske, mens dobbeltstangmasken er en længere udgave.
 

Vendemasker ved stangmasker

Du kan gå ud fra følgende:
Stangmaske: vendes med 3 vendemasker
Halvstangmaske: vendes med 2 vendemasker
Dobbeltstangmaske: vendes med 4 vendemasker 
 
For guide til vendemasker se siden ”Vendemasker”
 

Sådan laver du en halvstangmaske (hstgm)

  1. Slå arbejdsgarnet om nålen og før den gennem masken. Du har nu to løkker og masken på nålen.
  2. Slå arbejdsgarnet om nålen og træk garnet med tilbage gennem masken. Du har nu tre løkker på nålen.
  3. Slå arbejdsgarnet om nålen og træk garnet gennem alle løkkerne

Du har nu lavet en halvstangmaske.

Billedeguide:

På følgende billeder ses det, hvordan man laver en halvstangmaske her i en række af luftmasker. Princippet er det samme, om det er i luftmasker eller andre masker.

Halvstangmasker kræver 2 vendemasker, og masken laves derfor i 3. maske fra nålen markeret med en blå nål på billedet nedenfor. 

Slå arbejdsgarnet om nålen.

Før nålen gennem masken.

Slå arbejdsgarnet om nålen og træk garnet med tilbage gennem masken. Du har nu tre løkker på nålen.

Slå arbejdsgarnet om nålen og træk garnet gennem alle løkkerne. Du har nu lavet en halvstangmaske.

Her er lavet halvstangmasker rækken ud.

Hækleguide menu